Height

163 cm

Bust

81 cm

Waist

57 cm

Hips

86 cm

Shoes

Hair

Blonde

Eyes

Brown

Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .
Tara .